Florentina Loredana Dalian

sâmbătă, 26 ianuarie 2013

Înainte de magnolii (11)

Focul


Înainte de magnolii (10)

 

            Flăcările dansau sălbatice, animate în răstimpuri de câte o filă ruptă şi lăsată să cadă, devenind, aproape instantaneu, scrum. Cu fiecare pagină pe care o jertfea focului, inima lui se făcea parcă mai mică. Ca şi cum flăcările acelea îl ardeau pe el pe dinăuntru.
          Filă cu filă, aşa alesese să-şi ardă jurnalul din vremea cu magnolii; şi tot aşa, în straturi, inima se desfrunzea de o dulce deşertăciune.
          Îi pomenise Duhovnicului de jurnalul său, mărturisindu-i că, din când în când, se mai dedulceşte citindu-l. Notase mai mult senzaţii, gânduri, sentimente, toate din timpul acela care acum îi părea că nici n-a existat decât în vis, din vremea tinereţelor sale împărţite cu Ina şi Claudiu. Abia recitindu-l îşi dăduse seama cât fusese de lipit sufleteşte de ea, cum interpreta fiecare gest, cum cel mai mic semn din partea ei devenea, pe atunci, hrana lui sufletească. Bucurii, dezamăgiri, întrebări, ezitări, prea rar certitudini... toate erau scrise şi aveau legătură cu fiinţa care-i luminase, ca o rază discretă de lună, existenţa unor vremuri mângâiate de vise. Părintele îi poruncise să ardă jurnalul. Încercase să se împotrivească, spunând că nu reprezintă niciun pericol real de a-l întoarce din drumul lui. „Frate, eşti dus cu pluta? Cum îţi imaginezi c-ai să te lepezi de lume, dacă nu te înduri de-o hârţoagă?” „Dar acolo e trecutul meu, sunt amintirile...”, stăruise, de parcă n-ar fi înţeles mesajul. Răspunsul venise pe măsură: „Tocmai de-aceea! Va trebui să rupi cu totul! Totul, auzi? Tu nu mai eşti, nu vei mai fi cel care s-a scris între file. Ai să fii altul. Altul! Nu doar numele se schimbă, ci omul, cu tot ce repezintă el. Ştii bine asta. De ce-mi pierd vremea cu tine? Dispari!”
          În seara în care îl apucase tremuratul, după ce se rugă şi se mai linişti, îşi aminti că are ceva de făcut. Îşi aruncă o pătură peste umeri şi ieşi afară. Instinctiv, ridică ochii spre cer şi privirea îi fu invadată de mulţime de stele. „Mare eşti, Doamne, şi minunate sunt lucrurile Tale!” Încropi un foc din câteva lemne şi, până acesta se înteţi, scoase jurnalul de sub rasă, îi mângâie coperţile cu gândul departe şi îl deschise. Dacă tot îl va arde, foaie cu foaie, îl va citi pentru ultima dată. Ce se va face, însă, cu memoria? Avea o memorie foarte bună, ştia că mare parte din cele scrise acolo îi vor rămâne întipărite în minte, scrijelite pe inimă. Cu ce foc să arzi cele din tine? Ce uşor ar fi dacă ar dispărea şi s-ar face scrum precum aceste foi îngălbenite! Se aşeză lângă foc, pe o buturugă, şi fixă lanterna pe prima pagină. O parcurse, închise ochii, apoi o rupse ferm şi îi dădu drumul în flacără. Zgomotul foii rupte în liniştea nopţii i se păru fals şi nefiresc, transmiţându-i un recul în stomac. Hârtia pluti o clipă, nehotărâtă, parcă neîndurându-se să-şi ia adio, apoi se făcu hrană flăcărilor hulpave. Aşa, rând pe rând, urmară şi celelalte. Nu înainte de-a fi parcurse, cu sete, cu foame, cu dor...

          Azi a fost o zi minunată. Am mers cu Ina şi Claudiu la Ateneu. Când am plecat, nimic nu prevestea ce avea să se întâmple. Dar acolo... acolo a fost altceva. Muzica acelor compozitori ruşi a acţionat ca o vrajă, ne-a adus atât de aproape. Ea stătea la o oarecare distanţă de mine, mai aproape de Claudiu, cu mâna în mâna lui, dar eu o simţeam cu totul a mea. Şi, nu ştiu cum, am simţit că şi pentru ea e la fel...

Până şi Claudiu îşi dăduse seama. Fugise şi îi lăsase printre magnolii, buimaci, dezorientaţi, dar cu inimile bătând pe ritmul valsului lui Shostakovich. Câtă fericire poate omul să ducă?
Rupse nervos pagina, o făcu ghem şi o aruncă; stăruise şi-aşa prea mult asupra amintirii.

          Azi, când ieşeam de la cursuri, m-am întâlnit, în mod neaşteptat, cu Ina. Câtă bucurie! Nu ştiu de ce, întâlnirile neprevăzute cu cel care îţi este drag au un farmec aparte, îţi dau o tresărire adâncă, o zguduire a întregii fiinţe. Îmi place s-o văd şi atunci când ştiu că urmează să ne întâlnim, dar apariţia ei bruscă, pe nepregătite, îmi dă o minunată stare de euforie. Şi chiar dacă ştiu că e absurd, îmi pare o dovadă a dragostei. Se întâmplă să apară atunci când mă gândesc la ea (ori poate mă gândesc cam des?) şi atunci îmi spun că apariţia ei e ca un răspuns la chemarea mea mută. Că sufletele şi-au auzit strigătul şi au împins trupurile unul spre altul...

Mai puse un lemn, să întreţină focul. Ursu, câinele pe care-l aveau la mănăstire încă de pui, venea de peste un deal, de departe. Lătră scurt, de avertisment, apoi îl recunoscu şi veni către el, gudurându-se. De obicei, se jucau. Acum, n-avea chef de el. Îi ciufuli doar o clipă blana, apoi îşi reluă locul pe buturugă, cu ce mai rămăsese din caiet pe genunchi. Câinele, simţindu-i răceala, ori poate tristeţea, scheună uşor de câteva ori, apoi se aşeză, punându-şi botul pe pantoful prietenului cătrănit, în semn de mângâiere. David gândi că, iată, ce simplă e viaţa pentru aceste fiinţe. Simplă, nu în sensul de uşoară, ci simplificată. Îşi arată dragostea necondiţionat, iar dacă nu primesc răspuns la ea, continuă să te iubească, arătând-o într-un mod atât de evident. Omul are nevoie de certitudini, de reconfirmări, se agaţă, acuză, pretinde, reuşind să obţină, de cele mai multe ori, efectul invers. Şi, mai ales, introducând distanţe. „Unde ai fost? Ce-ai? Şi tu suferi din dragoste? Vezi că asta-i treabă păguboasă!” Dacă ar fi putut să vorbească, de bună seamă că Ursu i-ar fi zis: „Asta să ţi-o spui ţie!”

          Mi-e greu, nu mai ştiu ce-i cu mine. Se tot repetă visul ăla. Tot mai des mă bate un gând. Dacă nu era ea, ar fi fost mai simplu. Azi am întristat-o, căci m-a simţit „plecat” departe. M-a iritat că insista să mă scoată din starea cea rea, fără să ştie, sărmana, că n-are cum. Am fost chiar nesuferit, nici eu nu mă suportam astfel, dar am simţit nevoia s-o fac să sufere. Aşa, ca pe o compensare la suferinţa mea. A sfârşit prin a se bosumfla, apoi a rupt o bucată de foaie dintr-un carneţel, pe care a scris cu creionul de buze: „Te iubesc, D!” Mi l-a strecurat în mână, când ne-am despărţit, ca pe un ultim argument la lipsa mea de cooperare. M-a înduioşat. N-a plâns, nu s-a jelit, n-a acuzat. Pusese în bileţel şi mica floare de nu-mă-uita...

Arsese jurnalul în întregime. Recitise tot, retrăise tot. Strângea biletul în pumn, împreună cu floarea lilá, agăţându-se de ele precum condamnatul de ultima dorinţă. Privea în gol, printre flăcările încă vivace şi nu se putea hotărî. „Şi biletul?” „Şi biletul!” „Şi floarea?” „Şi!” „Dar...” „Niciun ‹‹dar››!” Îl mai citi o dată, de douăzeci de ori, sperând că va goli mesajul de conţinut. Până la urmă, se decise. Împături floricica în bilet, îl sărută şi îl aruncă în foc. Şi cu asta ce-am rezolvat? Vâlvătaia îl mistui repede, dar urmele erau încă acolo, în inima lui. Pe alea nu le putea da flăcărilor. Îl cuprinse iar starea de revoltă. „Asta vreeei? La ce-Ţi foloseşte?” „Nu vreau Eu, tu vrei. Alegerea e a ta.”
          Mda. El alesese să plece dintre magnolii, să fugă în noapte din casa lui Fabian, să stea în spatele perdelei la Schitul din Amara. Atunci fusese prima oară greu încercat. Se întorcea de la Muntele Athos şi Părintele îi dăduse ceva de făcut la schit, urmând ca abia apoi să se întoarcă în mănăstire. După un drum lung şi obositor, când mai avea doar o mică bucată de parcurs, se aşezase într-un refugiu pe marginea şoselei. Au trecut multe maşini pe lângă el, dar n-au oprit. Lumea se grăbea, n-avea timp să culeagă inşi de pe drum. Şi totuşi, într-un târziu, se găsise cineva. Frânase cam brusc, un pic după ce trecuse de el. Se grăbi să-şi urce bagajele în spate, apoi ocupă locul din faţă. A recunoscut-o de cum a privit-o. Avusese o tresărire plăcută, ca atunci când o întâlnea pe neaşteptate prin Bucureşti, în vremea studenţiei. Ea, însă, părea să nu-l fi recunoscut. Era firesc, el se schimbase mult, acum avea barbă şi mustaţă, părul lung, prins în coadă, straiele îl acopreau aproape în întregime. Apoi, părea preocupată de altele, cufundată în gândurile sale, plus drumul, la care trebuia să fie atentă, plus soarele care îi intra în ochi. El insistase chiar să nu-şi pună ochelarii atunci când îi dibuise intenţia, cu gândul meschin că astfel orbită de soare, îi va fi şi mai greu să-l recunoască. Şi totuşi, când ajunseseră, o greutate mare îl apăsa la gândul că iarăşi n-o s-o mai vadă. Îi venise ideea să prelungească întâlnirea, spunându-i să coboare, să meargă să vadă biserica aflată în construcţie. Era bine dispus, vorbise tot timpul, scosese maşina din noroi (nici el nu ştia cu ce forţă), uitase că ar fi trebuit să se limiteze strict la drum, apoi să-şi ia la revedere în mod politicos şi să dispară; uitase, sau mai bine zis nu-i mai păsa nici de faptul că ea l-ar putea recunoaşte. O clipă chiar ar fi fost tentat să-i spună. Întâlnirea fusese atât de neaşteptată şi-i produsese atâta bucurie, încât sentimentele cam dăduseră cu raţiunea de pământ. Din acest motiv, făcuse şi gestul necugetat de a-şi lăsa bastonul în maşină, sperând că ea va reveni să i-l aducă. Apoi, încet, încet, se întoarse la realitate. Îşi dădu seama că totul e fără rost, că lucrurile s-ar complica inutil, că, în situaţia dată, chiar bucuria de a o revedea îi era interzisă. Mai întâi l-a adus cu picioarele pe pământ prezenţa egumenului, la care i s-a părut că zăreşte o urmă de dezaprobare în atitudine şi-n priviri. Apoi, momentul decisiv al „întoarcerii” sale a fost când şi-a dat seama că ea îl priveşte cu alţi ochi, ca şi când şi-ar fi frământat mintea întrebându-se de unde-l ştie. Atunci a realizat ce-ar fi însemnat ca ea să ştie pe cine are în faţă. Câte explicaţii ar fi avut de dat şi, poate, ce nouă suferinţă i-ar fi produs. Aşa că a decis să-şi ia la revedere brusc, dispărând spre chilii. A doua zi, aşteptase cu sufletul la gură. Ştia că are să se întoarcă; nu ştia numai cât îi va lua până când va descoperi toiagul. Avea sentimente amestecate. Voia să o revadă, dar, între timp, raţiunea preluase conducerea, aşa că instrui îngrijitorul să scape de ea. În tot timpul privise dincolo de ferestre, cu inima sfâşiată, imaginându-şi conversaţia lor. I se părea nedrept. Dacă n-ar fi întâlnit-o, ar fi fost, în continuare, liniştit. Ce fiinţă ciudată şi omul! Până la urmă plecase, paznicul îi spusese că nu reuşise să o convingă, dar nu avusese de ales. O văzuse aşezând jos toiagul cu mişcări lente, parcă despărţindu-se greu de el, în timp ce a aruncat o privire spre fereastră. Dăduse drumul perdelei, interpunând vălul transparent între ei, ca pe o măsură de siguranţă în plus. Plecase cu paşi înceţi, nehotărâţi. El rămăsese dincolo de perdele, cu viaţa lui, cu luptele lui, cu dorurile...

          Focul îşi mai pierduse din putere. Îşi terminase menirea purificatoare. Dar nu se îndura să arunce apă peste el. Cât timp flacăra aceea mai ardea, mai putea sta şi el cu sine, cu acela de dinainte de magnolii, de care uneori i se făcea un dor cumplit. Doar flacăra care îngiţise trecutul lui, zbuciumul, speranţele, fiorii dragostei, doar ea mai era semnul material a ceea ce fusese cândva. Mâine, când ea va fi stinsă, se va fi stins şi el, David, căruia cineva, cândva, îi dăruise o floare nemuritoare şi un bileţel pe care scrisese simplu, şcolăreşte „Te iubesc”. Mâine, David nu va mai exista. Nici floarea, nici teiubescul, nici fiorii dragostei. „Vei fi mort lumii acesteia”. Aşa se şi simţea. Ceva murise, se dusese pentru totdeauna. Iar după cele ce mor, se plânge. Acum plângea după el, după acela mistuit în flacără, pe care îl simţea din ce în ce mai mult depărtându-se. Era golit. De sentimente, de iluzii, de tot. Mai trebuia să omoare flacăra. Zvârli o găleată cu apă, apoi încă una şi noaptea îşi reluă înfăţişarea sobră, nestingherită de alte lumini afară de stele. Ce simplu, ce simplu ar fi să poţi stinge aşa orice flacără!


Slobozia, 25/ 26 ianuarie 2013

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu