Florentina Loredana Dalian

marți, 27 ianuarie 2015

“Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului...”1)

In memoriam Cătălin Tănase
Zi de septembrie, de început de an şcolar, acum... mai bine de 30. În curtea Colegiului "Mihai Viteazul" (fost Liceul de Matematică-Fizică) din Slobozia, m-am pierdut şi eu printre "boboci", un pic speriată, un pic emoţionată, dar şi bucuroasă de a fi reuşit să ajung la un liceu şi la o clasă de elită. Cred că aşa eram toţi, târând după noi speranţe, visuri, iluzii. Cei veniţi de la ţară (puţini la număr) eram parcă mai timizi, mai stingheri; eu, cel puţin, nu cunoşteam pe nimeni din clasă. I-am văzut mai bine abia când am intrat la clasă. Dintre toţi, parcă cel mai retras era Cătălin, băiatul cu ochi albaştri, senini, care se străduia parcă să nu atragă cu nimic atenţia. Nu ştiu câte cuvinte om fi schimbat împreună.

     Prin clasa a IX-a sau a X-a a contactat o hepatită care l-a ţinut departe de şcoală o vreme, din care pricină a fost nevoit să repete anul.  Astfel l-am "pierdut" din clasă, dar nu şi din memoria afectivă care doar ea ştie pe ce criterii face selecţia şi îi reţine mai cu seamă pe unii.

     L-am revăzut mult mai târziu, când eram deja maturi, la ghişeul unei bănci unde lucra. Apoi, acum vreo doi ani (sau mai puţin) la Primărie. Se mutase. "E mai bine?", l-am întrebat. A dat din cap într-un fel nu tocmai lămuritor. Acelaşi fel de a fi, blând, calm, parcă un pic rupt de lume... aceeaşi ochi albaştri senini dincolo de care se citea o anume candoare pe care nu i-o luaseră nici anii, nici asperităţile de care, inevitabil, se va fi lovit în viaţa de adult. "E... bine... dar nicăieri nu umblă câinii cu covrigi în coadă." Am simţit, dincolo de vorbele banale, zgârcite, o profundă nefericire, un iz de un tragism cehovian, o detaşare cumva nefirească de aici şi acum... dar una fără zâmbet, aşa cum nu-mi amintesc să-l fi văzut zâmbind prea des nici în liceu.


     Acolo unde lucrez, "între patru garduri", în hală, în birou sau în laborator, ştirile nu vin şi nu pleacă. De-aceea, când ajung acasă, după ce termin forfoteala necesară, pentru a nu fi total ruptă de lume, accesez uneori site-ul mediafax şi site-urile ziarelor locale. Chiar dacă de cele mai multe ori regret, considerând timpul acela la categoria timp pierdut. Astă seară, la fel. Citesc primul titlu: "Un angajat al Primăriei Slobozia a făcut infarct şi a murit". Am vrut să sar la următorul articol, din dorinţa de a evita ştirile cu mesaj negativ (mi-am format demult acest obicei, pentru a nu mă încărca de lucruri pe care oricum nu le pot schimba), dar o curiozitate firească, până la urmă, m-a determinat să citesc tot mesajul. Astfel am aflat că angajatul Primăriei, a cărei viaţă se curmase în timpul programului, era chiar Cătălin, colegul meu cu ochi albaştri.


     Desigur, lumea îşi va continua drumul şi mâine, ca şi ieri. Dar azi, lumea a rămas un pic mai săracă. Fie şi numai cu doi senini ochi albaştri. Iar eu, oricât aş încerca să mi-l reprezint cu imaginea din urmă, nu mă pot gândi altfel la el decât ca la băiatul timid, retras, parcă uşor trist, parcă uşor speriat de viaţă... cel care va fi venit cu emoţie din satul lui, la liceu, cel care va fi avut, ca noi toţi, speranţe, visuri, iluzii...

Dumnezeu să-l odihnească!


Slobozia, 27 ianuarie 2015

1) Psalmul 102, 15

"Veşnicia s-a născut la sat", festival-concurs 2015
 

Proiect cultural
“Veşnicia s-a născut la sat”
Ediţia a VI-a
2015
Regulament
       
 

Festival-concurs
Coordonator: Liceul  Pedagogic “Matei Basarab”
Responsabili de proiect: Dir. Matache Adriana, dir. adj. Neagu Mihaela, Insp. Dumitru Adriana; prof. Sofineti Silvia; prof. Vlad Elvira; Insp. Gen. adj. Turcea Nicoleta, prof. Vild Theodora; Insp. Grigoraș Simona; prof. Constantinescu Octavian; prof.înv.primar Mişu Tita, prof. David Alexandra, Pr. Stanciu Dragoş, prof. Nedelcu Luisa, prof. Smeianu Marcela.

Parteneri:
Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa
Consiliul Judeţean Ialomiţa
Primăria Municipiului Slobozia
Casa Corpului Didactic Ialomiţa  
Centrul pentru Promovarea şi Conservarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa
Muzeul Agriculturii Ialomița
Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor
Protopopiatul Slobozia
Şcolile care se vor înscrie la concurs

Secţiuni:
1.        Film documentar de scurt metraj sau prezentare PowerPoint cu tema „Costumul popular din România”
2.        Eseuri pe tema : „Costumul popular din România”, realizate de elevi, educatoare, învăţători, profesori
3.        Artă plastică pe tema: „Costumul popular din România” (se acceptă orice tehnică)
4.        Cântece şi dansuri populare.

Juriul va fi alcătuit din:

1.     2 profesori responsabili de proiect
2.     Dl  Cristian Obrejan - directorul Centrului pentru Promovarea şi Conservarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa
3.     Doamna scriitor Loredana Dalian
4.     Prof. Gheorghe Petre director al Muzeului Agriculturii Ialomița
5.     Prof. Nicoleta Coteş-Inspector educaţie permanentă ISJ Ialomiţa


Regulament:

1.           Şcolile care doresc să participe la acest festival-concurs se vor înscrie până la data de 10.02.2015 la Liceul Pedagogic “Matei Basarab” Slobozia, persoana de contact:  prof.  Silvia Sofineti(0722220131), la adresa de e-mail taicutus@yahoo.co.uk, cu specificaţia .
 Cazarea și masa (pentru cei din afara județului) sunt asigurate pentru ziua desfășurării festivalului-3 aprilie 2015.
 Cadrele didactice coordonatoare vor specifica participarea directă sau indirectă. Echipajele de elevi trebuie să fie alcătuite din 8-10 persoane şi cadrul didactic coordonator.
 Lucrările se vor juriza pentru fiecare nivel, vârstă / secţiune. Cheltuielile de transport nu se decontează.
           2. Filmul documentar de scurt metraj (minim 5, maxim 10 minute) sau prezentare PowerPoint (aprox.50 slide-uri) cu tema „Costumul popular din România” în care  se poate prezenta: modalitatea de realizare a unui costum popular, zona de care aparţine, scurt istoric, scurte studii etnografice despre costumul popular sau piese ale acestuia, costumul popular ca act de creatie, dimensiunea tradiţională, culturală, ritualică a costumului popular, simbolistica părţilor componente sau a elementelor brodate, cusute, ţesute pe acesta, evoluţia costumului popular, simbolul culorilor, costumul popular ca element de identitate naţională sau etnică, costumul popular de la marile evenimente ale vieţii omului, etc.
  3. Eseurile vor avea 2-3 pagini, scrise în format A4 dacă sunt realizate de elevi; 3-5 pagini, în format A4 pentru lucrările cadrelor didactice. Vă rugăm ca fiecare lucrare să fie scrisă cu Times New Roman 12, la un 1,5 rânduri, să fie semnată clar, specificându-se numele, prenumele, clasa/ funcţia şi şcoala de provenienţă.
 Sugestii pentru eseuri: tema „Costumul popular din România”, lasă libertatea de a scrie despre subiectele sugerate la secţiunea de film documentar sau orice altă abordare legată de tema din acest an .
4. Pentru secţiunea “Artă plastică” se va respecta tema proiectului din acest an „Costumul popular din România” şi se  vor menţiona: numele şi prenumele elevului/preșcolarului, grupa/clasa, şcoala, localitatea şi cadrul didactic îndrumător, precum și titlul lucrării. Se pot realiza icoane (sfinţi îmbrăcaţi în costume populare) sau pictură (tehnica la alegere) cu temele: Săteni la slujbele bisericeşti, Hramul bisericii din sat, Hora din sat, Fetele satului, La seceriş, şi altele, după imaginaţia şi experienţa participanţilor.
5.  La secțiunea de dansuri şi cântece populare tradiţionale, se vor înscrie echipaje de 8-10 membri până la maxim 15. Cerința obligatorie este purtarea costumului popular și menționarea la înscriere a suitei/ melodiei interpretate.
 Filmul/ prezentarea pps,  eseurile, lucrările de artă plastică vor fi expediate pe suport electronic la adresa: Liceul Pedagogic “Matei Basarab” b-dul Matei Basarab nr. 5, cod poştal 920031, loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, cu menţiunea: . În acelaşi plic vor ataşa acordul de parteneriat avizat de conducerea unităţii de învăţământ şi un alt plic autoadresat cu timbru de 3 lei pentru înapoierea acordului semnat de Liceul Pedagogic “Matei Basarab” şi a diplomelor în cazul participării indirecte. Nu se percepe taxă de participare.
Data limită de expediere (data poştei): 5 martie 2015. Persoană de contact: prof. Silvia Sofineti.
Eseurile și lucrările de artă plastică premiate vor fi tipărite într-un volum cu ISBN.
Premierea şi festivalul vor avea loc  pe data de 3 aprilie 2015.

Director,

Prof. Adriana Matache  

Consilier pentru proiecte şi programe,
                                                                                          prof Theodora  Vild 

Despre ediţia 2014 AICI