Florentina Loredana Dalian

marți, 27 ianuarie 2015

"Veşnicia s-a născut la sat", festival-concurs 2015
 

Proiect cultural
“Veşnicia s-a născut la sat”
Ediţia a VI-a
2015
Regulament
       
 

Festival-concurs
Coordonator: Liceul  Pedagogic “Matei Basarab”
Responsabili de proiect: Dir. Matache Adriana, dir. adj. Neagu Mihaela, Insp. Dumitru Adriana; prof. Sofineti Silvia; prof. Vlad Elvira; Insp. Gen. adj. Turcea Nicoleta, prof. Vild Theodora; Insp. Grigoraș Simona; prof. Constantinescu Octavian; prof.înv.primar Mişu Tita, prof. David Alexandra, Pr. Stanciu Dragoş, prof. Nedelcu Luisa, prof. Smeianu Marcela.

Parteneri:
Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa
Consiliul Judeţean Ialomiţa
Primăria Municipiului Slobozia
Casa Corpului Didactic Ialomiţa  
Centrul pentru Promovarea şi Conservarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa
Muzeul Agriculturii Ialomița
Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor
Protopopiatul Slobozia
Şcolile care se vor înscrie la concurs

Secţiuni:
1.        Film documentar de scurt metraj sau prezentare PowerPoint cu tema „Costumul popular din România”
2.        Eseuri pe tema : „Costumul popular din România”, realizate de elevi, educatoare, învăţători, profesori
3.        Artă plastică pe tema: „Costumul popular din România” (se acceptă orice tehnică)
4.        Cântece şi dansuri populare.

Juriul va fi alcătuit din:

1.     2 profesori responsabili de proiect
2.     Dl  Cristian Obrejan - directorul Centrului pentru Promovarea şi Conservarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa
3.     Doamna scriitor Loredana Dalian
4.     Prof. Gheorghe Petre director al Muzeului Agriculturii Ialomița
5.     Prof. Nicoleta Coteş-Inspector educaţie permanentă ISJ Ialomiţa


Regulament:

1.           Şcolile care doresc să participe la acest festival-concurs se vor înscrie până la data de 10.02.2015 la Liceul Pedagogic “Matei Basarab” Slobozia, persoana de contact:  prof.  Silvia Sofineti(0722220131), la adresa de e-mail taicutus@yahoo.co.uk, cu specificaţia .
 Cazarea și masa (pentru cei din afara județului) sunt asigurate pentru ziua desfășurării festivalului-3 aprilie 2015.
 Cadrele didactice coordonatoare vor specifica participarea directă sau indirectă. Echipajele de elevi trebuie să fie alcătuite din 8-10 persoane şi cadrul didactic coordonator.
 Lucrările se vor juriza pentru fiecare nivel, vârstă / secţiune. Cheltuielile de transport nu se decontează.
           2. Filmul documentar de scurt metraj (minim 5, maxim 10 minute) sau prezentare PowerPoint (aprox.50 slide-uri) cu tema „Costumul popular din România” în care  se poate prezenta: modalitatea de realizare a unui costum popular, zona de care aparţine, scurt istoric, scurte studii etnografice despre costumul popular sau piese ale acestuia, costumul popular ca act de creatie, dimensiunea tradiţională, culturală, ritualică a costumului popular, simbolistica părţilor componente sau a elementelor brodate, cusute, ţesute pe acesta, evoluţia costumului popular, simbolul culorilor, costumul popular ca element de identitate naţională sau etnică, costumul popular de la marile evenimente ale vieţii omului, etc.
  3. Eseurile vor avea 2-3 pagini, scrise în format A4 dacă sunt realizate de elevi; 3-5 pagini, în format A4 pentru lucrările cadrelor didactice. Vă rugăm ca fiecare lucrare să fie scrisă cu Times New Roman 12, la un 1,5 rânduri, să fie semnată clar, specificându-se numele, prenumele, clasa/ funcţia şi şcoala de provenienţă.
 Sugestii pentru eseuri: tema „Costumul popular din România”, lasă libertatea de a scrie despre subiectele sugerate la secţiunea de film documentar sau orice altă abordare legată de tema din acest an .
4. Pentru secţiunea “Artă plastică” se va respecta tema proiectului din acest an „Costumul popular din România” şi se  vor menţiona: numele şi prenumele elevului/preșcolarului, grupa/clasa, şcoala, localitatea şi cadrul didactic îndrumător, precum și titlul lucrării. Se pot realiza icoane (sfinţi îmbrăcaţi în costume populare) sau pictură (tehnica la alegere) cu temele: Săteni la slujbele bisericeşti, Hramul bisericii din sat, Hora din sat, Fetele satului, La seceriş, şi altele, după imaginaţia şi experienţa participanţilor.
5.  La secțiunea de dansuri şi cântece populare tradiţionale, se vor înscrie echipaje de 8-10 membri până la maxim 15. Cerința obligatorie este purtarea costumului popular și menționarea la înscriere a suitei/ melodiei interpretate.
 Filmul/ prezentarea pps,  eseurile, lucrările de artă plastică vor fi expediate pe suport electronic la adresa: Liceul Pedagogic “Matei Basarab” b-dul Matei Basarab nr. 5, cod poştal 920031, loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, cu menţiunea: . În acelaşi plic vor ataşa acordul de parteneriat avizat de conducerea unităţii de învăţământ şi un alt plic autoadresat cu timbru de 3 lei pentru înapoierea acordului semnat de Liceul Pedagogic “Matei Basarab” şi a diplomelor în cazul participării indirecte. Nu se percepe taxă de participare.
Data limită de expediere (data poştei): 5 martie 2015. Persoană de contact: prof. Silvia Sofineti.
Eseurile și lucrările de artă plastică premiate vor fi tipărite într-un volum cu ISBN.
Premierea şi festivalul vor avea loc  pe data de 3 aprilie 2015.

Director,

Prof. Adriana Matache  

Consilier pentru proiecte şi programe,
                                                                                          prof Theodora  Vild 

Despre ediţia 2014 AICI  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu