Florentina Loredana Dalian

vineri, 7 ianuarie 2011

Cu mâna pe inimă - Note de lectură la "Aceeaşi lună peste sat"


http://bibliotecagratuitaonline.com/about/florentina-loredana-dalian-%E2%80%9Eaceeasi-luna-peste-sat%E2%80%9C/

„Lecturând în etape minunata-ţi Lună peste sat, fără a fi critic literar, îţi pot spune cu mâna pe inimă că şi acest volum confirmă ceea ce era evident în scrisu-ţi încă de la început, şi anume o artă a redării proceselor sufleteşti, chiar şi a celor mai uscate în aparenţă persoane, indiferent de mediul lor de provenienţă. Scurtele naraţiuni trădează un exerciţiu al scrisului într-o gamă stilistică de invidiat; se află, astfel, comprimate drame puternice omeneşti, neîmpliniri sub forma eşecurilor sau a ratărilor, evocări de locuri, timpuri şi oameni cu trăsături ce le sunt proprii, toate purtând amprenta unei sensibilităţi ce le ocroteşte percepţia. Plăcerea de a povesti, de a ridica vălul, pe nesimţite, de pe acele destine, convinsă de înseşi personajele implicate, surprinzându-le etapele şi vârstele caracteristice, definitorii este mai mult decât evidentă.
Ciclul secvenţial „Azilul” sau povestirea de o rară pătrundere a psihologiei personajelor „Îmbrăţişări pentru Florentina” sunt pariuri câştigate. Mă întreb numai dacă şi cum s-ar putea transforma/ extinde unele dintre aceste proze într-unul sau mai multe romane, exploatând cantitatea inepuizabilă de viaţă, fatalmente redusă la micile dimensiuni de până acum. Cred cu tărie că te poţi mişca pe spaţii largi cu aceeaşi dexteritate, lejeritate chiar, probate în abordarea „genului scurt”! ”

George CorbuPreşedinte al Uniunii Epigramiştilor din România
Ianuarie, 2011

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu